دانلود صوت دوبله فارسی فیلم لوگان 2017

دانلود  فیلم لوگان 2017

دانلود فیلم لوگان 2017

دانلود صوت دوبله فیلم لوگان 2017

دانلود صوت دوبله فارسی | مدت زمان : 2:17:23 | دالبی | بیت ریت : 384

دانلود صوت دوبله فارسی | مدت زمان : 2:17:23 | استریو | بیت ریت : 192

دانلود صوت دوبله فارسی | مدت زمان : 2:17:23 | استریو | بیت ریت : 128